JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

ZŠ Molákova - oprava po povodni 2003/2004

V srpnu roku 2003 naše firma vyhrála výběrové řízení na realizaci celkové opravy pavilonu A Základní školy Molákova v Praze 8. Uvedená škola byla poškozena při povodni v roce 2002. Součástí zakázky byly především tyto práce:

 • celková demontáž stávajícího opláštění budovy
 • demontáž všech oken a dveří
 • vybourání podlah, základových desek, vnitřních nenosných příček
 • zhotovení nových základových desek a základových pasů
 • vyzdívka obvodových stěn cihlami Wienerberger Porotherm P+D
 • vyzdívka pohledových stěn přesnými cihlami Klinker
 • výroba a montáž nových oken a dveří
 • vyzdívka nových vnitřních příček, povrchové úpravy stěn
 • zhotovení nových rozvodů elektroinstalace, vytápění, plynovodu a vodovodu
 • dodávka a montáž opláštění pomocí desek Max Exterior
 • dokončovací práce, malířské a lakýrnické práce

Fotografie ze stavby:

  

škola před započetím rekonstrukce


Stěhování:

První fáze prací by se dalo nazvat "velké stěhování". Pavilon A, který budeme rekonstruovat je totiž zcela naplněn nábytkem a ostatním inventářem školy nejen z pavilonu A, ale i z pavilonů ostatních.

     

(05.09.2003)


Bourací práce, výkopy:

Druhá část stavby spočívá v bouracích pracích a v provedení výkopů pro rozšíření základů objektu. Rozsahem bouracích prací je prakticky demontovat veškerá okna, odstranit konstrukci fasády, vybourat veškeré nenosné příčky, odstranit PVC, odstranit původní skladbu podlahy 1. NP atp. O rozsahu prací hovoří zcela jasně následující fotografie.

     

  

(10.09.2003)

  

(15.09.2003)


Vyzdívky stěn, základy:

V této etapě dochází především k opravě stávajících základových pasů, betonáži rozšiřujících základových pasů a k provedení vyzdívek zdivem Porotherm P+D 17,5 obvodového pláště objektu. Dále se začíná provádět uložení štěrku pod základovou desku a betonáž základové desky (cca 500 m2).

  

  

  

  

(26.09.2003)

  

(29.09.2003)

  

(30.09.2003)

  

(01.10.2003)

  

(03.10.2003)

  

(10.10.2003)


Zdění, omítky, okna, klinker:

Právě se nacházíme v etapě stavby, kdy jsou dokončovány vyzdívky stěn Porotherm, jsou dokončovány vnitřní příčky a zhotovují se omítky, nejprve v okolí oken. Plastová okna jsou osazována do přesně připravených otvorů.

  

(17.10.2003)

  

(27.10.2004)

  

(28.10.2003)


Zdění, klinker, topení, izolace:

V této době jsou osazena téměř veškerá okna, vnitřní omítky jsou provedeny z 90 %. Termín dokončení se blíží, venkovní teplota klesá. Proto je prioritou instalovat a zprovoznit topný systém. Venkovní práce finišují, především využíváme každého teplejšího dne pro venkovní vyzdívky přesným pohledovým zdivem Klinker. Uvnitř objektu je zároveň prováděna nově kompletní elektroinstalace.

  

(03.11.2003)

  

  

(10.11.2003)

  

(24.11.2003)


Opláštění objektu, dokončovací práce:

Vánoce jsou na dosah, venkovní teploty stále klesají. Topení uvnitř objektu je již funkční. Intenzivně se pracuje na venkovním opláštění fasády a na dokončování detailů lícového zdiva, které nelze stavět vzhledem k venkovním teplotám rychleji. Uvnitř objektu probíhá montáž sádrokartonových prvků, finální úprava povrchů stěn a začínají se provádět malířské a lakýrnické práce. Souběžně se dokončují betonáže podlah a opravy obkladů...

  

(04.12.2003)

  

(09.12.2003)

(27.12.2003)

  

(21.12.2003)

  

  

(10.01.2004)

  

(23.01.2004)