JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Výměna vodoměrů

Úvodem:

     Instalací a výměnami bytových vodoměrů se naše firma zabývá již řadu let, chcete-li přesněji od roku 1994. V poslední době je o tuto službu stále větší zájem. Důvodem je požadavek uživatelů jednotlivých bytů na spravedlivé rozúčtování spotřeby vody a v neposlední řadě legislativní úpravy zákonů, které instalaci vodoměrů nařizují. Pro Vaší lepší informace Vám nabízíme odkazy na několik znění příslušných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které s problematikou měření spotřebované vody souvisejí:

     Naše firma je držitelem oprávnění na provádění instalatérských prací a dále oprávnění na výměnu vodoměrů od ČMI. Samozřejmostí je i proškolení našich pracovníků a techniků přímo od výrobců vodoměrů značek Kaden, Kamstrup, Enbra, Bonega, B-Meters, Siemens, Maddalena a dalších.

Vodoměry s dálkovým odečtem Kaden


Jak často je nutné vodoměry měnit ?

     Podle současných předpisů je doba platnosti ověření funkce vodoměrů teplé i studené vody 5 let. Po uplynutí uvedené lhůty je nutné vodoměry vyměnit nebo ve státní zkušebně ověřit jejich funkci. Z našich zkušeností víme, že vodoměr po uplynutí prvního funkčního období již většinou neodpovídá požadavkům, které jsou na něj kladeny. Výměna vodoměrů za nové je dle našeho jediné správné řešení. Alternativou je však také výměna vodoměrů za vodoměry kompletně repasované ve výrobním podniku a ověřené státní zkušebnou. Továrně repasované vodoměry své produkce nabízí firma Kaden. Naše firma jiné !repasované" vodoměry nedoporučuje.


Jaký typ vodoměru vybrat - standardní vodoměr nebo vodoměr s dálkovým odečtem ?

     V současnosti se používají z pohledu odečtů náměrů dva typy bytových vodoměrů. Prvním typem je všem dobře známý vodoměr s mechanickým počítadlem. Odečet se provádí vždy vizuálně odečtem. Druhým typem, který se stále rychleji prosazuje na trhu je vodoměr s dálkovým odečtem. Jde vlastně o vodoměr s digitálním nebo mechanickým počítadlem spotřebované vody, doplněný o sytém dálkového přenosu dat. Dálkový přenos dat se nejdříve realizoval pomocí "drátových" sběrnic. Dnes již jsou standardem vodoměry se zabudovaným vysílačem a přijímačem, které lze odečíst pomocí PDA nebo počítače s bezdrátovým adaptérem. Novější typy měřidel lze odečítat i pomocí ONLINE aplikací - náměry jsou pak stále aktualizované (více na našich specializovaných stránkách www.merenionline.cz). Tento typ vodoměrů zcela jistě postupně nahradí starší vodoměry s mechanickým počítadlem bez dálkového odečtu, ale ještě to bude několik let trvat. Pro usnadnění rozhodování o výměru druhu vodoměrů Vám nabízíme krátký přehled výhod a nevýhod obou řešení.

Vodoměr s mechanickým počítadlem

 • nižší pořizovací náklady (+)
 • problémy s odečtem stavu u vodoměrů situovaných uvnitř bytů, například v době nepřítomnosti uživatele bytu (-) ... zdroj nepřesností ve vyúčtování vodného
 • možnost návštěvy bytu pro kontrolu technického stavu při odečtu vodoměru (+)

Vodoměr s dálkovým rádiovým odečtem

 • vyšší pořizovací cena (-)
 • bezproblémový odečet stavu vodoměry bez účasti uživatelů bytů (+) ... velmi přesné podklady pro spravedlivé rozúčtování vodného
 • při integraci do ONLINE aplikace tento systém umožňuje získávání informací o vadných měřidlech, haváriích vody, netěsnostech a podezřeních na protékající nádržky WC (+)
       Takovým bonusem digitálních bezdrátových vodoměrů může být i zajímavá analytyka provozu za uplynulé období (například v datové větě vodoměrů Kaden se objevují informace o stavu počitadla zpětně po měsících), díky které lze upozornit uživatele bytů například na protékající napouštění WC nebo jiný únik vody. 

Výměna vodoměrů - nové nebo repasované ?

     Tak toto je často diskutovaná otázka. Názor naší firmy je jednoznačný. Preferujeme výměnu původních vodoměrů po uplynutí funkčního období za vodoměry nové (jedinou vyjímkou jsou repasované vodoměry firmy Kaden, které při repasi dostanou kompletně nové součásti přímo odpovědné za přesnost měření průtoku vody a z tohoto důvodu dosahují kvality vodoměrů nových). Abychom odůvodnili náš názor, předkládáme srovnání nových a repasovaných vodoměrů.

Vodoměry repasované:

 • nízká cena kolem 180 - 190 Kč bez DPH
 • záruka 6 měsíců pro vodoměry SV i TUV (Kaden záruka 5 let)
 • vyšší náchylnost k ulpění vodního kamene na mechanismu vodoměru
 • vyšší poruchovost

Vodoměry nové:

 • cena od 300 Kč bez DPH (dle množství)
 • záruka 5 let (u většiny výrobků)
 • vysoká spolehlivost (dle naší zkušenosti prakticky nulová poruchovost)

     Náš názor na typ použitých vodoměrů při výměně již znáte. Doporučujeme nové. Dříve jsme jako veškeré konkurenční firmy doporučovali i servisními firmami vychvalované alternativní řešení - tzn. použití repasovaných vodoměrů. Naše firma ale za posledních 10 let vyměnila několik desítek tisíc vodoměrů a na základě provedené statistiky poruchovosti již doporučujeme s klidným svědomím pouze vodoměry nové. Problém při použití repasovaných vodoměrů vzniká tím, že použitý vodoměr je náchylnější na ulpívání vápenatých usazenin na otočných částech i těle vodoměru. Usazenina, která ulpí uvnitř vodoměru časem zastaví oběžné kolo. Veškeré měření pro rozúčtování spotřeby vody je potom ovlivněno. A vodoměry osazujeme především proto, aby měření bylo pravdivé... Pro použití nových vodoměrů hovoří i cena, kterou jsme schopni Vám nabídnout.

Vyjímka, potvrzující pravidlo aneb "repasované vodoměry" s plnou zárukou:

     Ale i zde lze najít vyjímku. Od roku 2006 nabízíme repasované vodoměry zn. Kaden výměným způsobem za starší vodoměry stejného typu a značky. Výrobce provádí tzv. "kompletní repasi" a díky ní nabízí stejné záruční podmínky jako u vodoměrů nových. Takže i zde platí rčení o tom, že vyjímka potvrzuje pravidlo.


 Vodoměry kontrolní (vodoměry zn. Kamstrup ultrazvukové konstrukce, které montujeme za vodárenské vodoměry):

Filtry jemných částic Honeywell F76S (zajišťují čistou vodu v domě):

Více informací o kontrolních vodoměrech a filtrech jemných částic naleznete na našich specializovaných stránkách www.vymenavodomeru.cz nebo www.merenionline.cz


Výměna vodoměrů s námi od "A" do "Z":

(uvádíme příklad bytového družstva v panelovém domě 24 bytů - výměna SV a TUV)

1. Na základě Vašeho požadavku zhotovíme kalkulaci. Nejprve zjistíme jakým šroubením (MS nebo FeZn) jsou připojeny vodoměry a na základě konzultace s Vámi vybereme typ nově osazovaných vodoměrů. Osobní prohlídka naším technikem nemusí být provedena v případě, že nám telefonicky poskytnete námi požadované informace nebo e-mailem zašlete fotografii stávajícího vodoměru včetně připojení. Standardně doporučujeme nově použít kvalitní vodoměry, například značek Kamstrup nebo Kaden. S těmito vodoměry máme velmi dobré zkušenosti, poruchovost je prakticky nulová. Tyto vodoměry lze použít všude, kde je montážní rozteč vodoměru 110 mm. V případě, že jsou ve Vašem domě použity vodoměry s roztečí 80 mm, musí být použity vodoměry Enbra, Maddalena, Bonega nebo jiného výrobce.

2. Prohlídka se uskutečnila, počet vodoměrů včetně prádelen je 25 SV a 25 TUV, rozteč vodoměrů je 110 mm. Šroubení vodoměrů je ze 100 % MS. To jsou informace, které potřebujeme k vyhotovení cenové nabídky. Základní cena platí v případě, že jsou stávající vodoměry připojeny mosazným šroubením a jsou přístupné. V případě použití ocelového šroubení může dojít k navýšení ceny, a to vzhledem k problematické demontáži původních vodoměrů (u ocelového šroubení dochází k zareznutí spoje s vodoměrem a někdy musí dojít k demontáži vodoměru pomocí autogenu). Ke standardnímu rozsahu prací lze doobjednat dodávku a montáž zpětné klapky na výstup vodoměru a osazení plomby na výstup voodměru (plomba se standardně osazuje na vstupní šroubení vodoměru). Naše nabídky obsahují tři varianty použití spotřebního materiálu. Ve verzi A jde jen o plombu na vstupu, ve verzi B je doplněna plomba na výstup a verze C navíc obsahuje zpětnou klapku.

3. Na základě schválení kalkulace z Vaší strany bude připravena smlouva o dílo. Obsah smlouvy bude s Vámi předem konzultován. Při konzultaci bude především stanoven způsob úhrady. Nepožadujeme zálohy. Způsob úhrady je možný např. standardní fakturací, dílčí fakturací u větších zakázek nebo splátkovým způsobem na 12 - 24 měsíců. Ve smlouvě jsou uvedeny obchodní podmínky, termín výměny vodoměrů, záruční doba, způsob servisu, odpovědné osoby smluvních stran atp.

4. Smlouva je podepsána, pokračujeme... Po podpisu smlouvy z Vaší strany zašleme e-mailem oznámení o termínu výměny vodoměrů ve Vašem domě. Zástupce družstva požádáme o spolupráci při zajištění nájemníků, kteří se zdržují mimo bydliště. Uvedený rozsah zakázky budeme realizovat tímto způsobem:

 • výměnu vodoměrů provedeme během jednoho pracovního dne od 14.30 do 18.30 hod
 • následující den zašleme objednateli oskenované prookoly o výměně vodoměrů spolu s případným seznamem nezpřístupněných bytů
 • vodoměry v nezpřístupněných bytech vyměníme v dohodnutém náhradním termínu

5. Vlastní výměna vodoměrů v bytě nájemníka probíhá takto:

 • přístup k revizní šachtě, opis hodnot z původních vodoměrů (stav, výrobní číslo vodoměru, typ vodoměru)
 • demontáž původního vodoměru
 • očištění šroubení, montáž nového vodoměru na nové těsnění
 • montáž plomby, zápis nových hodnot do protokolu
 • podpis nájemníka na stvrzení rozsahu provedené práce a správnosti zapsaných hodnot

6. Na závěr akce jsou protokoly zkopírovány. Kopii obdrží zákazník e-mailem spolu s fakturou. Originály protokolů archivujeme po dobu funkčního období vodoměrů. V případě požadavků zhotovíme přehled opsaných hodnot z vodoměrů v přehledném formátu tabulkového procesoru Excel.

Záruky a servis:

 • záruční dobu poskytujeme v souladu s podmínkami výrobce, u námi dodávaných vodoměrů je většinou záruka 5 let, vyjímkou jsou vodoměry Kamstrup (záruka volitelně 2, 5 nebo 15 let) a vodoměry Siemens (záruka 2 roky)
 • servis poskytujeme cca do 3-5 dnů od nahlášení závady

Ostatní práce:

    Při výměnách a především při vsazování vodoměrů může dojít k požadavku na provedení i jiných prací. Zde můžeme nabídnout realizaci jakýchkoliv instalatérských, zednických, obkladačských a malířských prací. Vše samozřejmě ve vysoké kvalitě a v krátkém termínu. Dále nabízíme dodávku a montáž cenově výhodných a spolehlivých vodovodních baterií, sanitární techniky atp. 


Objednávky:

     Máte-li zájem o vypracování cenové nabídky na výměnu vodoměrů, kontaktujte nás prosím na telefonu 283 870 824 nebo zašlete poptávku E-mailem. Poptávku můžete také zadat prostřednictvím poptávkového formuláře na našich specializovaných stránkách www.merenionline.cz .

Ceníky:

     Ceníky od roku 2014 nezveřejňujeme z obchodních důvodů, každému zákazníkovi CN zašleme do 2 dnů od zaslání poptávky.


Reference:

Seznam některých námi realizovaných akcí naleznete ZDE.


  

poslední aktualizace 30.05.2015 (jg)


zpět na hlavní stranu          www.sge.cz          www.vymenavodomeru.cz

 • jedině když skrz bytové vodoměry teče čistá voda nedochází k občasnému zastavení vodoměru
 • námi doporučovaný filtr disponuje sítem o velikosti 100 mikrometrů, nic většího se do domu nedostane
 • filtr poskytuje ochranu vodovodních baterií, vodoměrů, napouštěcích mechanismů WC, praček, myček atp.
 • stačí jeden filtr pro celý dům, životnost filtru je cca 30 let
 • jedině s tímto vodoměrem budete mít jistotu, zda částky účtované vodárenskou společností jsou správné
 • cena od 8200 Kč bez DPH (včetně montáže)
 • záruka 2 roky (variantně 5 nebo 15 let za příplatek), životnost 16 let
 • ultrazvuková konstrukce bez mechanických pohyblivých částí = absolutní spolehlivost
 • v praxi přesnost v mezi ± 0,1 % od nominálu
 • vysoká spolehlivost (dle naší zkušenosti prakticky nulová poruchovost)
 • díky tomuto vodoměru umíme prokázat nepřesnost vodárenského vodoměru "do plusu" a následně tuto nepřesnost vodárenského vodoměru na místě ověřit pracovníkem ČMI za účasti pracovníka vodárenské společnosti
 • na základě protokolu o zkoušce od pracovníka ČMI lze úspěšně špatně provedený náměr reklamovat u vodárenské společnosti (složitost reklamace záleží na typu podepsané smlouvy, v případě potřeby doporučíme právníka)