JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Vodoměry Kaden

Úvod:

     Naše firma vodoměry značky Kaden prodává a instaluje již více než dvanáct let. Za tuto dobu jsme těchto vodoměrů nainstalovali tisíce kusů po území celé České republiky. Vzhledem k téměř nulovému počtu závad (reklamací) tyto vodoměry doporučujeme svým zákazníkům. V současnosti firma Kaden vyrábí dva typy vodoměrů. Mechanické vodoměry S 050 a S 055 a dále digitální vodoměry s bezdrátovým odečtem S 060 a S 065. Na oba typy vodoměrů poskytuje výrobce záruku platnou po dobu trvání platnosti ověření funkce vodoměru, to jest u vodoměrů pro studenou vodu 6 let a u vodoměrů pro teplou vodu 4 roky.

     Velmi důležitým faktorem pro rozhodnutí o nákupu vodoměrů značky Kaden je skutečnost, že tento výrobce svým zákazníkům s nainstalovanými vodoměry své značky nabízí prostřednictvím naší firmy vodoměry repasované za výrazně nižší cenu, ale při zachování stejné metrologické kvality jako u vodoměrů nových. Tohoto stavu je docíleno především rozsahem prací při repasi vodoměru. Většina ostatních firem pouze starší vodoměr propláchne, vyčistí, vyzkouší přesnost měření a vodoměr opět pošle do oběhu. U takto "vyčištěných" vodoměrů dostanete záruku 6 měsíců, většinou ne více. Důvodem je skutečnost, že části rozhodné pro měření vody jsou ponechány původní. Vzhledem ke stavu opotřebovanosti dílů nelze garantovat dlouhodobou funkčnost. Firma Kaden jde jinou cestou. Při "repasi" vymění vše podstatné pro správné měření vodoměrů a nastaví počítadlo na hodnotu nula. Vodoměr může nést oděrky vzniklé předchozí montáží nebo demontáží, jeho vnitřní části jsou však nové. A to je podstatné. Více o provádění repasí naleznete ZDE.


Mechanické vodoměry:

Kaden - mechanický vodoměr pro studenou vodu     Kaden - mechanický vodoměr pro teplou vodu

     Tyto vodoměry jsou samozřejmě určeny pro styk s pitnou vodou. Veškeré použité materiály splňují podmínky platných norem. Vodoměry jsou magneticky stíněny z důvodu zamezení možnosti ovlivnění naměřené hodnoty magnetem.

Podrobné informace o vodoměrech naleznete na stránkách výrobce, pro jejich zobrazení klikněte ZDE.

Digitální vodoměry z dálkovým bezdrátovým odečtem:

     Kaden - elektronické vodoměry s dálkovým odečtem

     Vodoměry nové generace vycházejí z principu vodoměrů mechanických a z tohoto titulu jsou nositelem všech pozitivních vlastností jako vodoměry mechanické. Přidanou hodnotou těchto vodoměrů je možnost provést kdykoliv prakticky v jednom krátkém úseku odečet všech vodoměrů v konkrétním objektu. Díky této skvělé vlastnosti dochází k mnohem přesnějšímu vyúčtování spotřebované vody, než je tomu u vodoměrů klasicky odečítaných. Nepřítomnost několika uživatelů bytů v době odečtu a následné sdělení stavů po několika týdnech v zásadě znehodnotí výsledky měření . U elektronických vodoměrů s bezdrátovým dálkovým odečtem tento problém odpadá. Elektronika vodoměru dále sleduje mnoho dalších podružných informací, které lze později využít k analýze odběrů vody v jednotlivých bytech. Díky informacím poskytovaných těmito moderními vodoměry lze například zjistit protékající napouštěcí ventil WC v době dlouhodobé nepřítomnosti nájemníka (například dovolená nebo letní pobyt na chalupě) a tím zajistit provedení opatření vedoucích ke snížení celkového odběru vody. Dle našeho názoru cca 15 % vody odtéká bez užitku do kanalizace, ale je měřena a samozřejmě placena...

Podrobné informace o elektronických vodoměrech s dálkovým odečtem naleznete na stránkách výrobce, pro jejich zobrazení klikněte ZDE.