JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Třebešovská 2251-2256 - domácí telefony a poštovní schránky

Úvod:

Na jaře roku 2009 jsme získali zakázku na kompletní výměnu technologie domácích telefonů a výměnu poštovních schránek bytového objektu Třebešovská 2251-2256 v Praze 9. Součástí prací byla především kompletní demontáž starého poruchového systému domácích telefonů slovenského výrobce TESLA stropkov a náhrada novým moderním systémem Amplyvox s vysoce odolnými zvonkovými panely. Dále došlo k demontáži půvdních poštovních schránek ze zádveří domu a k osazení nových panelů s "prohazovacími" poštovními schránkami do vstupních domovních dveří. Z tohoto důvodu musely být původní vstupní dveře upraveny, především došlo k demontáži zasklení a k odstranění dělících příček původní dveřní konstrukce. Do vzniklého otvoru byly osazeny panely s novými poštovními schránkami. Dům může být tedy trvale uzamčen a doručování pošty není nijak omezeno. Navíc není nutné poskytovat poště klíče od domu.


Fotografie ze stavby:

Několik fotografií ze zakázky