JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Teplovodní podlahové vytápění

Úvod:

Systém teplovodního podlahového vytápění se stále častějí stává součástí topných systémů moderních bytových i nebytových objektů. Nejvíce se používá ve výrobních halách průmyslových podniků a skladů, ale především v koupelnách, chodbách, kuchyních a halách rodinných domů a bytů. Výrobce podlahových krytin rychle reagují na vývoj topných systémů, a tak již není problémem ani instalace podlahového topení pod dřevěnné nebo laminátové podlahové krytiny. Na následující stránce Vás seznámíme s výhodami, ale i nevýhodami teplovodního podlahového vytápění.

Technické požadavky na instalaci podlahového topení:

Uvažujete-li o instalaci podlahového topení, je nutné zajistit podmínky pro montáž systémových prvků. Především je nutné zajistit dostatečný prostor v podlaze pro montáž jednotlivých prvků topení. Naše firma používá především systém podlahového topení Rehau, ale není pro nás problém realizovat montáž jiného systému. Požadavky obdobných systémů jsou téměř shodné. Potřebný prostor v podlaze pod nášlapnou vrstvou je minimálně 100 mm, u speciálních systémů pouze 65 mm. Nejideálnějším podkladem pro systém podlahového vytápění je betonová deska, v dřevostavbách postačuje dvojice vzájemně spojených desek Cetris.

Výhody podlahového vytápění:

Podlahové topení má několik nesporných výhod. Posuďtě sami:

 • rovnoměrné vytápění místností
 • nižší víření prachu v místnosti
 • úspora energie oproti systému vytápění s radiátory cca o 8 % (v případě podlahového vytápění postačuje díky rovnoměrnosti vytápění a sálání od podlahy o cca 2 stupně Celsia nižší teplota vzduchu v místnosti)
 • možnost lepšího využití prostoru místností díky absenci radiátorů
 • vyšší bezpečnost místností díky absenci ostrých hran radiátorů
 • snadnější úklid místností díky absenci radiátorů
 • snadnější malba místností (odpadá nutnost demontáže a zpětné montáže radiátorů)

Nevýhody podlahového vytápění:

Nevýhod systému podlahového vytápění není mnoho, ale přece jenom lze nějaké najít. Mezi nevýhody patří především:

 • vyšší náklady na instalaci vytápění než v případě vytápění pomocí radiátorů
 • vyšší požadavky na stavební připravenost a na související stavební práce
 • neopravitelnost potrubí uloženého v podlaze v případě poruchy bez destrukce podlahy v celé místnosti (tato nevýhoda je však čistě hypotetická, za dobu naší praxe jsme tento typ závady měli pouze jednou a to když elektrofirma při montáži lustru provrtala topení ve vyšším podlaží)
 • pomalejší náběh topení (mezi zapnutím topení a dosažením požadované teploty v místnosti uplynou řádově hodiny oproti minutám v případě topení s radiátory)

Součásti systému podlahového vytápění:

Níže popisovaný systém podlahového topení je od renomovaného výrobce, firmy Rehau. Systémy ostatních výrobců jsou obdobné.