JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Revize nářadí dle ČSN 33 1600

Úvod:

Elektrické nářadí podléhá kontrolám a revizím, jejichž rozsah a termíny jsou stanoveny normou ČSN 33 1600. Na této stránce se Vám pokusíme objasnit problematiku revizí elektrického nářadí. Nejprve je nutné definovat soubor předmětů, které jsou považovány za elektrické nářadí. Do této kategorie patří především:

  • elektrické vrtačky, přímočaré a okružní pily, elektrické hoblíky a frézy
  • elektrické nůžky a lisy, elektrické stříkací pistole
  • elektrická vrtací a sekací kladiva
  • elektrické vibrátory pro ukládání betonu
  • elektrické svářečky kovů, elektrické svářečky plastů
  • elektrické řetězové pily, elektrické závitořezy
  • elektrické sekačky trávy

Přístroje, jako jsou například vysavače nebo mycí a úklidové stroje, podléhají revizím dle normy ČSN 33 1610.


Provádění revizí a kontrol elektrického ručního nářadí během používání:

Elektrické ruční nářadí se dělí podle četnosti používání do tří skupin. Zařazení nářadí do určité skupiny vyplývá z následující tabulky. Před zařazením konkrétního nářadí do určité skupiny doporučujeme pečlivě odhadnout roční provozní hodiny nářadí. Zjistí-li se později, že zařazení do určité skupiny nevyhovuje, může být zařazení později změněno.

 Skupina:

 Četnost používání nářadí:

 A

 s nářadím se pracuje občas (do 100 provozních hodin za rok)

 B

 s nářadím se pracuje často krátkodobě (od 101 do 250 provozních hodin za rok)

 C

 s nářadím se pracuje často delší dobu (nad 250 provozních hodin za rok)

Revize nářadí je nutné provádět v intervalech uvedených v následující tabulce. Dále je nutné revize provádět po zjištěném poškození nebo podezření na poškození (pád nářadí nebo jiný náraz, poškození el. energií, poškození tekutinou, jiné poškození).

 Skupina

 třída ochrany

 revizní lhůta (měsíce)

A

I.

6

II. a III.

12

B

I.

3

II. a III. 

6

C

I. 

2

II. a III. 

3