JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Revize hromosvodů

Úvod

Hromosvod je velmi důležitá, byť často opomíjená, součást téměř každého objektu. Hromosvod nemusí být instalován pouze na některých objektech, které leží v ochranném pásmu jiného hromosvodu. Předpisy pro instalaci hromosvodu udává ČSN 34 1390. Každý hromosvod musí být instalován v souladu s výše uvedenou normou a ihned po instalaci musí být provedena výchozí revize. Při výchozí revizi je porovnáváno fyzické provedení hromosvodu s jednotlivými ustanoveními normy ČSN 34 1390 a je prováděno měření zemního odporu. Po provedení výchozí revize musí být prováděna pravidelná revize po každých pěti letech, dále pak revize mimořádná vždy po úderu blesku do hromosvodného zařízení.


Ceny revizí

Revize hromosvodů provádíme za velmi zajímavé ceny v souladu s politikou naší firmy, která se zaměřuje na bezpečnost a dostupnost všech typů revizí. Informace o orientačních cenách naleznete ZDE.


VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V ČLÁNKU HROMOSVODY / REVIZE