JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

ŘADOVÝ DŮM R1 - KLASIK

Řadové domy (další nabídka společnosti)

Pro prezentaci této nabídky se společnost rozhodla v souvislosti se schválením započetí výstavby těchto domů v průběhu roku 2008.

V současné době probíhá výběr pozemků pro výstavbu několika řadových domků v lokalitě na SV od okraje Prahy.

O započetí a průběhu výstavby Vás budeme informovat na našich stránkách. Společnost předpokládá, že byty v těchto objektech budou nabídnuty k prodeji před započetím dokončujících prací.

Ilustrační část stránky pro Vás připravujeme.


x