JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Projekční činnost a inežinýring

Úvod:

     Naše projekční kancelář zpracovává především projektové dokumentace k námi realizovaným stavbám, ale jsme schopni nabídnout služby v této oblasti i samostatně. Níže uvádíme stručný seznam činností, který jsme schopni nabídnout:

Projekty - typické příklady nejčastějších prací:

 • zhotovení projektové dokumentace pro stavbu rodinného domu
 • zhotovení projektové dokumentace pro půdní vestavbu nebo střešní nástavbu
 • zhotovení projektové dokumentace pro obytný dům
 • zhotovení projektové dokumentace pro zateplení panelových domů
 • zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukce bytů
 • zhotovení projektové dokumentace elektro, vodovod, kanalizace, plyn, hromosvod
 • zhotovení výkresů skutečného stavu objektu pro účely prohlášení vlastníka (panelové a zděné domy, kde se provádí převod do OV)

Inženýrské služby - typické příklady nejčastějších prací:

 • zajištění "Stavební ohlášky" nebo "Stavebního povolení" pro konkrétní akci, včetně projednání stavby se všemi dotčenými institucemi
 • zajištění výpisů z KN, snímků pozemkových map, výpisů z OR atp.
 • zajištění požární zprávy, stanoviska odboru Památkové péče atp.

Autorský a stavební dozor:

 • po dohodě poskytujeme na bámi vytvořené projekty autorský dozor
 • po dohodě jsme schopni provádět stavební dozor
 • poskytujeme možnost vedení elektronického stavebního deníku