JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Přemyslovská 11 - střešní nástavba

Úvod:

Naše firma se mimo jiné specializuje na výstavbu půdních bytů a realizaci střešních nástaveb. Jednou ze zakázek tohoto bytu je realizace střešní nástavby na objektu Přemyslovská 11 v Praze 3, kterou jsme získali v srpnu tohoto roku na základě výběrového řízení. Realizace této akce by měla být dokončena 30.12.2006.

Rozsah prací:

Rozsah prací je definován projektovou dokumentací. Jedná se především o kompletní vybourání nenosných příček a podlah v 6 NP, odstranění stávající střešní hydroizolace ploché střechy, zhotovení statických úprav a především o zvýšení budovy o jedno patro. V prostorách stávajícího 6 NP a nového 7 NP budou vybudovány dva velkoprostorové mezonetové byty. Střecha nad 7 NP bude realizovaná jako pochozí, po celém obvodu zajištěná zábradlím. Na střeše budou pravděpodobně umístěny 2 bazény.


Fotografie ze stavby:

Přípravné práce na stavbě započaly v posledních dnech srpna. Nejdříve bylo provedeno zabezpečení vstupního vestibulu obloženého mramorem proti poškození. Dále došlo k demontáži stávajících parket a dveří z prostor 6 NP. Demontované parkety a dveře byly uloženy k pozdějšímu použití. Po demontáži parket z podlah započaly vlastní demoliční práce. Samozřejmostí je doprava vybouraného materiálu ze stavby trasou vedoucí vně objektu.

zakrytí mramorového schodiště a obkladu stěn

odstranění parket v 6 NP

bourací práce

bourací práce

osazování nosníků do podlahy 6 NP

bourací práce terasa do dvora

základ pro mezibytovou příčku v 6 NP

založení obvodových stěn v úrovni

vyzdívka akustické stěny mezi byty v 6 NP

vyzdvka obvodových stěn 6 NP

zakládání stěn obvodových 7 NP

vyzdívka obvodových stěn 6 NP

vyzdívka obvodových stěn 7 NP

bednění věnce obvodové stěny v 6. NP

kontrukce stropu nad částí 6. NP

vyzdívky a konstrukce 7. NP

vyzdívky a konstrukce 7. NP

vyzdívky a konstrukce 7. NP

konstrukce stropu 7. NP

konstrukce stropu 7. NP

konstrukce stropu 7. NP

betonáž stropu 7. NP a vyzdívka komínu v 7. NP

betonáž stropu 7. NP + osazování světlíků

vyzdívky vnitřních příček v 6. NP