JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Opravy svislé izolace panelových domů

Úvod:

Bydlíte v panelovém domě ? Teče Vám do sklepních prostor nebo do základů ? Věřte tomu, že nejste zdaleka jediní. Zůstaňte s námi a my Vám poradíme jak problém vyřešit a budete-li chtít, provedeme potřebné opravy.


Příčiny zatékání:

Při realizaci oprav svislých izolací podzemních částí panelových domů jsme zjistili několik typů příčin zatékání do podzemních podlaží těchto objektů. Nejčastější z nich jsou:

 • absence izolace základové desky (izolace je provedena pouze svisle, není provedena na desce)
 • nedostatečně vytažená izolace nad úroveň terénu (izolace bývá ukončena na úrovni terénu, někdy i mírně pod terénem - při srážkách se voda snadno dostává za izolaci)
 • odtržená část izolace od panelů v nadzemní části (zatékání za izolaci při deštích - voda stéká po panelech mezi stěny domů a izolaci)
 • nedostatečné opracování detailů izolace u prostupů médií (plynovod, topení, elektropřípojka atp.)

Způsoby opravy:

Nejlepším způsobem opravy izolace je oprava celková, která spočívá především v níže uvedeném rozsahu:

 • sejmutí betonových dlaždic, které většinou tvoří chodníček kolem objektu
 • výkop zeminy po celém obvodu objektu až k základové desce
 • odstranění původní izolace
 • oprava podkladních panelů pro aplikaci nové izolace
 • nátěr podzemních částí svislých panelů a základové desky penetrolem
 • aplikace svislých izolačních asfaltových pásů po celém obvodu objektu
 • aplikace nopové folie po celém obvodu objektu
 • zásyp výkopku tříděným štěrkem do výše 1/2 hloubky výkopku
 • separační vrstva z geotextilie
 • zásyp zeminou
 • pokládka dlaždic
 • instalace zakončovací lišty svislé hydroizolace cca v úrovni 15 - 20 cm nad terénem

POSTUP PŘI OPRAVĚ SVISLÉ IZOLACE ZÁKLADŮ PANELOVÝCH DOMŮ

sejmutí dlaždic okapových chodníčků a umístění těchto dlaždic poblíž objektu

založení výkopu (výkopy jsou prováděny ručně)

postupné prohlubování výkopu

  

čištění stěn od původní izolace, pažení hlubších výkopů

nátěr panelů stavební penetrací, podklad pro navaření izolačních pásů

aplikace hydroizolačních pásů natavením a ochraného pásu izochran