JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Odečty vodoměrů

Úvodem:

Kromě vlastní instalace nebo výměny vodoměrů provádíme na přání zákazníků i odečty bytových vodoměrů. Odečítáme stavy vodoměrů mechanických i vodoměrů s bezdrátovým odečtem. Cena za odečet vodoměrů je závislá na množství bytových vodoměrů, na přístupnosti bytových vodoměrů, na druhu vodoměrů a na lokalitě. Ceníky naleznete níže na této stránce. Pro správní firmy, obce, města a městské části připravíme na základě informace o počtu objektů a vodoměrů speciální cenovou nabídku. V případě požadavku provedeme i vyúčtování nákladů na vodu podle vodoměrů.


Odečet stavu mechanických vodoměrů:

 • odečet stavu mechanických vodoměrů provádí náš pracovník v odpoledních hodinách, obecně po 17.00
 • standardním odečtem rozumíme odečet vodoměru, který je jednoduše přístupný (za vodoměrnými dvířky, v instalační šachtě za dveřmi do šachty atp.)
 • nestandardním odečtem rozumíme odečet vodoměru, při kterém náš pracovník musí vynaložit větší úsilí k provedení odečtu (vyklízení prostor před vodoměrnými dvířky, demontáž různých skříní, poliček, věšáků, odstranění zbytků omítek z ciferníku měřidla atp.)
 • stav o odečtu vodoměru je zaznamenán spolu s číslem a typem vodoměru na protokol, který podepisuje náš pracovník a uživatel bytu, zákazník obdrží vždy kopii dokladu o odečtu, originál archivujeme dle archivačního řádu
 • na přání dodáme odečty v elektronické podobě ve formě tabulky zhotovené v excelu

Ceník odečtu stavu mechanických vodoměrů:

Cena za odečet vodoměrů se skládá z několika položek:

 1. manipulační poplatek ...150 Kč bez DPH (je účtován vždy)
 2. odečet vodoměru 1 - 100 ks ... 20 Kč / ks bez DPH (obsahuje provedení odečtu a zaslání kopie protokolu o odečtu ve formátu .pdf e-mailem)
 3. odečet vodoměru 101 a více ks ... 15 Kč / ks bez DPH (obsahuje provedení odečtu a zaslání kopie protokolu o odečtu ve formátu .pdf e-mailem)
 4. přepis odečtů z protokolů do tabulky ve formátu .xls a .pdf, zaslání tabulky e-mailem ... 5 Kč / ks bez DPH
 5. uložení dat z odečtu na CD, zaslání poštou na adresu objednatele ... 50 Kč bez DPH / zásilka
 6. doprava po Praze ... 400 Kč + DPH (počet odečítaných měřidel 1 - 50)
 7. doprava po Praze ... 200 Kč + DPH (počet odečítaných měřidel 51 - 100)
 8. doprava po Praze ... 0 Kč + DPH (počet odečítaných měřidel 101 a více)
 9. archivace odečtů ... vždy zdarma

Odečet stavu vodoměrů s bezdrátovým odečtem KADEN:

 • odečet stavu vodoměrů s dálkovým odečtem provádí náš pracovník kdykoliv v průběhu pracovního dne
 • stav odečítaných vodoměrů je zákazníkovi předán ve formě datové věty (elektronicky e-mailem)
 • na základě požadavku zákazníka může být datové věta odečtu zaslána na nosiči CD nebo jiném
 • na základě požadavku zákazníka může být datová věta vyexportována do tabulky, vytisknuta a zaslána zákazníkovi (ve formě papírové nebo ve formátu .pdf e-mailem)

Ceník odečtu stavu vodoměrů s dálkovým odečtem KADEN:

Cena za odečet vodoměrů se skládá z několika položek:

 1. manipulační poplatek ...150 Kč bez DPH (je účtován vždy)
 2. odečet vodoměru 1 - 100 ks ... 10 Kč / ks bez DPH (obsahuje provedení odečtu a zaslání datové věty)
 3. odečet vodoměru 101 a více ks ... 9 Kč / ks bez DPH (obsahuje provedení odečtu a zaslání datové věty)
 4. převod datové věty do tabulky ve formátu .pdf, zaslání tabulky e-mailem ... 2 Kč / ks bez DPH
 5. uložení dat z odečtu na CD, zaslání poštou na adresu objednatele ... 50 Kč bez DPH / zásilka
 6. doprava po Praze ... 400 Kč + DPH (počet odečítaných měřidel 1 - 100)
 7. doprava po Praze ... 200 Kč + DPH (počet odečítaných měřidel 101 - 200)
 8. doprava po Praze ... 0 Kč + DPH (počet odečítaných měřidel 201 a více)
 9. archivace odečtů ... vždy zdarma
 10. roční vyúčtování nákladů mezi jednotlivé uživatele za předpokladu zaslání podkladů (stavy hlavních vodoměrů, fakturace za vodu a dodané teplo atp.) ... cena dle dohody v Kč + DPH / byt 

uvedené ceníky platí od 3.1.2011 do vydání ceníku nového