JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Ochrana budov proti holubům

Úvod:

Tato stránka je určena především pro majitele nemovitostí, kteří chtějí omezit výši škod napáchané holubí populací na svých objektech, dále pro alergiky a další osoby, kterým působí přítomnost holubů potíže.

  

  


Několik informací o holubí populaci:

Městská populace holubů sídlící na území České republiky je potomkem Holuba skalního, který pochází ze západní a jižní části Evropy. V minulosti byla holubí populace zcela nezávislá na lidech. Již v době před naším letopočtem však došlo k cílenému chovu holubů, a to především na venkově. V průběhu druhé poloviny minulého století však došlo k odsídlení holubích populací z oblastí venkova do velkých měst. Tato migrace má několik důvodů. Jde především o dostatek potravy, velký počet hnízdišť a v neposlední řadě teplejší klima městských aglomerací. Běžný holubí jedinec se dožívá 5-ti let, vyjímečně až 15-ti let. Pár holubů hnízdí 1-2 ročně a vyvádí průměrně 4-5 mláďat. Pro hnízdění je nejlepším místem kryté a závětrné prostředí domovních půd. Hnízdění na římsách, okenních parapetech a v okapových žlaech je pro holuby rizikové a proto se k němu přiklánějí pouze v případě absence vhodných přístupních půdních prostor.


Čím nám škodí ?

Negativních vlivů holubí populace na lidské zdraví a na lidmi vytvořené hodnoty je hned několik. Vyjmenujeme tedy několik faktorů, kterými nám holubí populace působí největší problémy:

 • poškození fasád budov vyklobáváním malých úlomků maltových směsí (holubi potřebí pro trávení potravy drobné kamínky, které v žaludku spolupůsobí při rozmělňovaní potravy - zdroj těchto kamínků je například omítka použitá na fasádách a pískovec, který je konstrukčním materiálem mnoha památek...)
 • poškození budov, soch a jiných památek trusem (holubí trus v kombinaci s deštěm vytváří silně kyselou substanci, která výrazně narušuje stavební prvky budov)
 • vznik zdravotních problémů (holubi jsou přenašeči nemocí jako je "ptačí tuberkolóza", "ornitóza", "salmonela", "klíšťová encefaltida a dalších, méně známých nemocí, které mohou být za jistých okolností přeneseny na člověka)
 • další zdravotní problémy mohou člověku způsobit prvoci žijící v tělech holubů (toxoplasmosa, trichomonas), kteří ze mohou především po konzumaci holubích mrtvol domácími zvířaty přenést kontaktem na člověka
 • hnízda holubů a nánosy trusu (především na půdách, parapetech atp.) jsou místem, kde se velmi dobře daří mnoha druhům roztočů (především klíšťákům holubím), kteří jsou zdrojem alergenů

  

  

Pohled na balkony postižené přítomností holubí populace.


Co Vám nabízíme ?

1. Preventivní ochrana proti holubům:

 • dodávka a montáž ochranných polyamidových sítí proti ptactvu (použití především na zakrytí balkonů, oken, světlíků atp.)
 • dodávka a montáž ochranných pásů s ostny (tyto pásy brání především usednutí ptactva na okenní parapety, římsy atp.
 • dodávka a montáž zastřešovacích konstrukcí pro světlíky
 • přesklívání oken střešních výlezů a podstřešních oken silnějším sklem (běžná okenní skla tl. 2 mm používané v minulosti holuby opakovaným nalétávámím bez větších problémů rozbijí)

2. Odstranění škod způsobených holubí populací:

 • odstranění holubího trusu, peří, hnízd a uhynulých ptáků z půdních prostor, dvorů, světlíků atp. (práce provádíme běžnou i horolezeckou technikou)
 • desinfekce míst poškozených působením holubí populace
 • oprava poškozených fasád (doplnění vyklovaných částí, oprava částí poškozených působením holubího trusu)
 • jakékoliv další práce související s odstraněním škod způsobených ptactvem

Orientační ceny našich služeb v oblasti ochrany proti ptactvu:

Máte-li zájem o naše služby, neváhejte a volejte naší linku 283 870 824. Máte-li zájem o bezplatnou prohlídku Vašeho objektu a zhotovení cenové nabídky, můžete kontaktovat přímo našeho technika Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Orientační ceny našich služeb najdete na níže uvedených odkazech. Skutečné ceny montáže se mohou mírně lišit dle konkrétního místa a způsobu montáže. Cenu materiálu garantujeme tři měsíce po datu aktualizace ceníku.

Orientační ceník - ochranné sítě proti holubům

Orientační ceník - ochranné pásy proti holubům


MINIFOTOGALERIE

zakrytí balkonu polyamidovou sítí

detai aplikace ochranného pásu s trny

  

detail uchycení sítě v balkonu, detail sloupce balkonů


Máte-li zájem o naše služby, neváhejte a volejte naší linku 283 870 824. Máte-li zájem o bezplatnou prohlídku Vašeho objektu a zhotovení cenové nabídky, můžete kontaktovat přímo našeho technika Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..