JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

MŠ V Mezihoří - oprava oplocení - 6/2004

Na této stránce přinášíme několik fotografií z jedné drobnější akce, kterou jsme realizovali na základě objednávky pro MČ Praha 8. Jedná se o opravu podezdívky oplocení mateřské školky v mezihoří. Součástí akce je demontáž stávající ocelové konstrukce, oprava podezdívky oplocení, dodávka plotových sloupků a opětovné navaření původních ocelových dílců oplocení. Veškerá práce se provádí za zvýšených bezpečnostních opatření. Školka i zahrada školky jsou v průběhu prací v provozu...


Fotografie ze zakázky

  

bourací práce (demontáž ocelových prvků, odbourání cihlové podezdívky)

  

betonáž základových pasů

vyzdívka podezdívky oplocení

  

  

akce byla dokončena v červnu 2004 ke spokojenosti zákazníka