JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Hurbanova 22 - výměna oken

Úvod:

Počátkem roku 2005 naše firma získala zakázku na výměnu oken panelového domu Hurbanova 1177/22 v Praze 4 za okna nová plastová okna a provedení kontaktního zateplení uliční fasády domu. Součástí zakázky  je i zhotovení dokumentace na výměnu oken a vyřízení stavební ohlášky a dále zhotovení dokumentace na provedení kontaktního zateplení uliční fasády a vyřízení stavebního povolení.

Nově dodaná okna jsou z plastových pětikomorových profilů značky Dimex s izolačním dvojsklem s koeficientem U = 1,1. Součástí dodávky je demontáž původních oken, dodávka a montáž oken nových, zednické začištění, osazení nových venkovních parapetů a zalištování oken z vnitřní strany.

Pro zateplení bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém postavený na bázi fasádního polystyrenu Dekterm. Použitý polystyren bude tl. 100 mm lepený stavebním lepidlem a kotvený talířovými hmoždinkami. Povrch zateplovacího systému bude proveden minerální omítkou a fasádní barvou.


Původní stav:

Na níže uvedených fotografiích je zdokumentován stav objektu před započetím oprav, které jsou předmětem smlouvy o dílo.


Projektová dokumentace:


Realizace stavby:

výměna oken uliční fasády

  

  

  

10.03.2005

  

15.03.2005

V průběhu měsíce března byla dokončena výměna oken čelní fasády. V dubnu byla provedena výměna oken a balkonových dveří zadní fasády domu. Začištění oken z vnější strany bylo provedeno pouze na zadní fasádě. Začištění oken přední fasády bude provedeno v souvislosti s realizací zateplení přední fasády. V současnosti se čeká na vydání stavebního povolení.


Na začátku srpna 2005 jsme získali nejen stavební povolení na zateplení čelní fasády domu Hurbanova 22, ale i nezbytné povolení k záboru veřejné plochy před domem pro stavbu lešení. Takže začínáme s realizací zateplení čelní fasády domu tak aby byl dům zateplen před začátkem topné sezóny.

  

  

16.8.2005

22.08.2005

22.09.2005