JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Hurbanova 20 - zateplení fasády

Úvod:

Počátkem roku 2005 naše firma získala zakázku na zhotovení kontaktního zateplovacího systému uliční fasády domu Hurbanova 20. Součástí zakázky bylo i vyhotovení kompletní projektové dokumentace.

Pro zateplení bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém postavený na bázi fasádního polystyrenu Dekterm. Použitý polystyren bude tl. 100 mm lepený stavebním lepidlem a kotvený talířovými hmoždinkami. Povrch zateplovacího systému bude proveden minerální omítkou a fasádní barvou.


Původní stav:

Na níže uvedených fotografiích je zdokumentován stav objektu před započetím oprav, které jsou předmětem smlouvy o dílo.


Projektová dokumentace:


Realizace stavby:

Hurbanova 20 a Hurbanova 22 (dokončení finální vrstvy fasády 11.11.2005)