JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Výstavba rodinného domu v Hovorčovicích

V únoru roku 2003 naše firma vyhrála výběrové řízení na realizaci výstavby dvoupodlažního rodinného domu v Hovorčovicích. V první etapě bude provedena hrubá stavba (cca do konce roku 2003). Další stavební práce budou prováděny podle finančních možností investora. Konkrétní termíny budou uvedeny v další části textu.


FOTOGRAFIE ZE STAVBY

(duben 2003, základová deska je hotova, výstavba začíná)

  

  

  

(vyzdívky obvodového zdiva 08.04.2003)

  

  

  

(zhotovení stropu "Miako" na 1 NP - 12.04.2003)

  

  

(betonáž věnce 10.05.2003)

  

  

(krov a laťování k 30.06.2003) 22

  

  

(klempířské prvky 25.07.2003)

Stavba byla k 30.07.2003 pozastavena z důvodu nejasností investora s řešením interieru. Po vyřešení nové dispozice bude stavba pokračovat.