JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Feřtekova 557 - zateplení a oprava střechy

Úvod:

V první polovině roku 2005 naše firma získala zakázku na zhotovení kontaktního zateplovacího systému kompletní fasády domu Feřtekova 557 v Praze 8. Součástí zakázky bylo i vyhotovení kompletní projektové dokumentace.

Pro zateplení bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém postavený na bázi fasádního polystyrenu Dekterm. Použitý polystyren bude tl. 100 mm lepený stavebním lepidlem a kotvený talířovými hmoždinkami. Povrch zateplovacího systému bude proveden probarvenou akrylátovou fasádní omítkou.

Součástí stavebních prací bude i celková oprava střešního pláště za použití modifikovaných asfaltových pásů vyšší kvality Elastek. Dále bude provedena výměna atikových plechů, srovnání výšky atiky a výměna jímacího vedení hromosvodu.


Původní stav:

Na níže uvedených fotografiích je zdokumentován stav objektu před započetím oprav, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

  


Projektová dokumentace:

s


Realizace stavby:

  

  

16.8.2005

22.08.2005

29.08.2005

08.09.2005

19.09.2005

07.11.2005

11.11.2005