JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Etážové topení s plynovým kotlem

Úvod:

Omlouváme se, tuto stránku pro Vás připravujeme.

Vytápění bytů a rodinných domů pomocí etážového topení s plynovým kotlem jej jedním z nejrozšířenějších způsobů vytápění na území České republiky. Vzhledem k současným cenovým poměrům na trhu energií patří tento způsob vytápění k těm úspornějším. S instalacemi topných systémů tohoto typu máme bohaté zkušenosti a nabídneme Vám i řešení, které Vám za poměrně nízkou investici sníží spotřebu energie.


Typická instalace - byt 3 + 1 ve zděnném domě:

Nejčastěji instalujeme systém etážového topení s plynovým kotlem právě ve starších zděnných obytných domech. V bytech těchto domů bylo původně vytápění řešeno pomocí plynových kamen WAW a ohřev vody zajišťovaly průtokové plynové ohřívače. Při rekonstrukci starších bytů, ve kterých je stávající topná technologie mnohdy starší nežli 30 let, se většinou majitelé nově rekonstruovaných bytů kloní nejvíce k etážovému topení.

Než začneme stavět:

Prvním krokem před instalací plynového etážového topení je zjištění možnosti umístění plynového kotle a odkouření. Je-li možné plynový spotřebič předpisově odkouřit (do volného komínového průchodu nebo pomocí trojsložky světlíkem, popřípadě přes zeď při použití turbokotle) a máme-li pro umístění kotle prostor s dostatečnou kubaturou, tak můžeme uvažovat o instalaci etážového topení. Dalším krokem je zhotovení projektové dokumentace topení a úpravy plynovodu. Typický projekt pro byt 3 + 1 vyhotovíme do 14 dnů a jeho cena se pohybuje kolem částky 5.500,- Kč bez DPH. Po zhotovení projektové dokmentace je nutné požádat o Stavební povolení. Ke stavebnímu povolení se většinou vyjadřuje Odbor životního prostředí v dané oblasti, dále Hasičský požární sbor a někdy i Hygienická stanice. Vyřízení stavebního povolení zpravidla trvá 2 - 3 měsíce. Skutečný termín závisí prakticky pouze na rychlosti úředníků Stavebního úřadu...

Plynový kotel

Srdcem topného systému je plynový kotel. Samozřejmě - jeho typ a umístění je řešeno v projektu. Ale přece jen považujeme za nutné právě zde uvést několik praktických rad a informací.

Při volbě kotle je opravdu potřeba vybrat správně. Na českém trhu je zastoupeno mnoho firem, ale ne všechny mají zajištěn bezproblémový servis. Naše společnost udělala dobrou zkušenost s kotli firem Moratop, Junkers a Vailant. Neznamená to však, že ostatní musí být horší... Nicméně servisní prohlídky a cena náhradních dílů vychází nejlépe u tuzemského výrobce Moratop. Pro byt 3 + 1 by měl mít kotel výkon cca 23 kW. Samozřejmě se dají použít i kotle s výkonem 18 kW, ale u ních je problém s dodávkou dostatečného množství teplé vody.