JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Oprava elektroinstalace - společné prostory panelových domů

Popis původních originálních rozvodů:

     Elektrorozvody v panelových domech vybudovaných v minulém století jsou koncepčně prakticky shodné, i když systémů skladby panelových budov je hned několik. Silnoproudý rozvod panelového domu je napájen z pojistkové skříně RIS nebo SP různých typů. Tato skříň je umístěna na vnějším plášti domu. Je důležité, aby hlavní pojistky byly přístupné z ulice. Při požáru není problém pojistky vyndat a tím vypnout přívod proudu do objektu. Od pojistkové skříně prochází hlavní domovní vedení svisle nahoru celým objektem. Většinou bývá provedeno hliníkovými lany AY. Z hlavního domovního vedení jsou napájeny elektroměrové rozvaděče (většinou typy JOP a SOP), ve kterých jsou umístěny elektroměry. Z těchto elektroměrových rozvaděčů jsou napájeny jednotlivé byty, nebytové prostory, výtah a režie domu. Bohužel vnitřní rozvody těchto rozvaděčů a přívody do bytů jsou provedeny vodiči s hliníkovými jádry malých průřezů. Ve vrchním poli elektroměrových rozvaděčů JOP a SOP jsou umístěny instalační krabice slaboproudých rozvodů (telefon, domácí telefon a rozhlas po drátě) a instalační krabice systému osvětlení. V přízemí domu bývá osazen ve vrchním poli rozvaděče ještě modul režijního rozvaděče domu (jističe pro osvětlení a ostatní režijní rozvody, napaječ zvonkového systému, časový spínač osvětlení atp.) a v nejvrchnějším patře domu v tomto místě bývá osazen rozvaděč vzduchotechniky.


Předepsaná údržba a revize elektrického zařízení:

     Při výstavbě domu byla provedena i instalace nového elektrického zařízení. Před uvedením nové elektroinstalace do provozu byla provedena výchozí revize elektrického zařízení. Od této chvíle musí být prováděna pravidelná revize elektroinstalace každých pět let. Za skutečné provádění revizí odpovídá provozovatel zařízení. Mimo provádění revizí je nutné provádět údržbu elektrického zařízení. Údržba spočívá ve vizuální kontrole zařízení, čištění elektrických rozvaděčů od prachu a ostatních nečistot, kontrole vypínačů a svítidel, ale především v dotahování všech vodivých spojů provedených hliníkovými vodiči (interval pro dotahování hliníkových vodičů je šest měsíců, ale ve skutečnosti byl prováděn s mnohem menší četností). Hliníkové vodiče totiž mění svůj tvar v závislosti na oteplení a tlaku šroubu - s lehkou nadsázkou se dá tvrdit, že "vytékají" ze svorek.


Nejčastější závady elektroinstalace:

  • závady na systémech osvětlení společných prostor (poruchy časových spínačů SA-10, poruchy stykačů, poruchy ovládacích tlačítek, závady vedení provedeného hliníkovými vodiči)
  • závady na svítidlech (chybějící kryty svítidel, absence ochranného pospojení kovových částí svítidel)
  • závady systému nouzového osvětlení (závady akumulátorů a dobíjecích stanic, závady vedení provedeného hliníkovými vodiči, závady svítidel)
  • závady elektroměrových rozvaděčů JOP nebo SOP (chybějící informační tabulky, chybějící popisy proudových obvodů, znečištění prachem, absence krycích plechů jednotlivých polí, absence krytů svorkovnic a rozvodných krabic, nedotažené spoje hliníkových vodičů)
  • závady systému vzduchotechniky (závady motorů ventilačních hlavic, závady rozvaděčů vzduchotechniky, závady ovládacích rozvodů vzduchotechniky)

Stručný seznam služeb, který Vám nabízíme:

1. Pravidelné revize elektroinstalace

Dle ČSN 33 1500 musí provozovatel vyhrazeného elektrického zařízení zajistit provedení pravidelné revize tohoto zařízení v předepsaném intervalu. Interval revizí společných prostor obytných panelových domů je v současnosti 5 let. Kratší lhůty revizí jsou předepsány pro prostory prádelen, máčíren atp.. Naše firma Vám nabízí provedení revizí elektroinstalace v krátkých lhůtách za příznivé ceny. K revizím Vám zdarma vypracujeme kalkulaci na odstranění závad při revizi zjištěných. Zákazníkům, kteří od naší firmy budou požadovat provedení dalších revizí (hromosvody, plynoinstalace) nabídneme další zajímavé slevy. Orientační ceny revizí naleznete ZDE. Konkrétní závaznou cenu Vám sdělíme na telefonu 283 870 824 po sdělení informací o velikosti domu a počtu bytových jednotek. Kontaktovat můžete také přímo našeho technika Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

2. Údržba elektroinstalace

Svým zákazníkům nabízíme dohled nad rozvody elektroinstalace, včetně provádění údržby. V obytných domech by měla být provedena kontrola elektroinstalace minimálně jednou za půl roku. Závady zjištěné při kontrole by měly být neprodleně odstraněny. V pravidelných intervalech by mělo být prováděno i dotahování vodivých spojů provedených hliníkovými vodiči. Svým zákazníkům nabízíme služby spojené s údržbou elektroinstalace dle konkrétních požadavků. Zavolejte 283 870 824 a domluvte si schůzku s naším technikem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., který navštíví Váš objekt a zpracuje Vám doporučený plán kontrol a údržby Vašeho domu.

3. Rozdělení osvětlení schodiště výškových obytných budov

Jste-li vlastníkem standardního panelového domu, jistě si přejete snížit náklady na provoz. Jedním z nemalých nákladů jsou náklady na osvětlení společných prostor domu. K nejvyšším ztrátám dochází při osvětlení schodiště domu, které se standardně rozsvěcí celé. Řešením je rozdělení osvětlení schodiště na menší části. Podrobné informace nalaznete ZDE.

4. Opravy systémů nouzového osvětlení

Ve většině panelových domů je standardně instalován systém nouzového osvětlení, který má za úkol při výpadku elektrické energie a při případném požáru zajistit na dostatečnou dobu osvětlení únikové chodby. O systémech nouzového osvětlení, jejich funkci a způsobu opravy najdete více informací ZDE.

5. Vzduchotechnika (odvětrání kuchyní, koupelen a toalet)

Součástí výškových budov je i systém vzduchotechniky. Ve většině případů je na střeše nad řadou bytových jader instalován ventilátor, který zajišťuje odtah vzduchu z bytových jader mimo budovu. Ovládání ventilace je prováděno v jednotlivých bytových jednotkách ovládacím tlačítkem s indikační doutnavkou. Systémy vzduchotechniky, které jsou v provozu více jak dvacel let, vyžadují provedení údržby nebo dokonce rekonstrukce. O problémech vzduchotechnického zařízení a způsobech opravy naleznete více informací ZDE.

6. Celkové rekonstrukce elektroinstalace panelových domů

Je-li ve Vašem domě elektroinstalace fyzicky i morálně zastaralá, je nutné provést celkovou rekonstrukci. Součástí takové rekonstrukce je výměna hlavního domovního vedení, rekonstrukce nebo výměna elektroměrových rozvaděčů, výměna bytových přípojek, výměna rozvodů osvětlení a výměna režijního domovního rozvaděče, popřípadě výměna rozvaděče vzduchotechniky. Podrobnosti o celkové rekonstrukci elektroinstalace panelových domů se více dozvíte ZDE


MINIFOTOGALERIE

aneb jaké jsou následky zanedbané údržby elektroinstalace:

  

  

elekrtroměrové rozvaděče těsně po požáru

  

  

demontáže původních požárem zničených elektroměrových rozvaděčů

likvidace odpadu (aneb co zbylo z elektroinstalace)

Cesta k nápravě: