JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Elektrické spotřebiče - dělení dle třídy ochrany

Úvod

Z pohledu ochrany před úrazem elektrickým proudem se elektrické spotřebiče dělí na spotřebiče s třídami ochrany 0, I., II. a III. V následujícím článku objasníme základní charakteristiky spotřebičů jednotlivých tříd.


Třída ochrany 0.

 • ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna pouze základní izolací
 • v České republice se se spotřebiči této třídy nesetkáme, neboť jejich používání je zakázáno

Třída ochrany I.

 • ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě
 • spotřebiče této třídy jsou vybaveny přívodní šňůrou s ochranným vodičem, vidlice je opatřena svorkou ochranného vodiče

Třída ochrany II.

 • ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna základní izolací a přídavnou izolací (v některých případech je u spotřebičů této třídy místo základní a přídavné izolace použita izolace zesílená)
 • spotřebiče této třídy neobsahují neživé části
 • u spotřebičů této třídy neexistuje ochranné pospojení
 • spotřebiče této třídy jsou na trhu nejvíce zastoupeny

Třída ochrany III.

 • ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna bezpečným malým napětím (42 V pro jednofázové rozvody, 24 V pro třífázové rozvody)
 • spotřebiče třídy III. musí být napájeny ze zdroje bezpečného malého napětí, který je vyroben dle normy IEC 742
 • spotřebič třídy III. nesmí být možné připojit do běžného zásuvkového rozvodu 230 V (musí být vybaven odlišnou vidlicí)