JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Důležité informace o instalaci a výměně vodoměrů

Úvod:

     Vodoměry instalované v bytech nebo nebytových prostorách objektů slouží k měření skutečně spotřebované vody a pomáhají spravedlivě rozúčtovat náklady. Vodoměry je nezbytné udržovat ve stavu, který odpovídá metrologickým předpisům. Vodoměry je nutné pravidelně měnit, tak aby bylo zajištěno přesné měření. Náklady na výměnu vodoměrů jsou tedy pravidelným nákladem, který se opakuje u vodoměrů pro teplou vodu každé 4 roky a u vodoměrů pro studenou vodu každých šest let. Pro správce objektů s instalovanými vodoměry jsou určeny následující informace.

Co by jste měli vědět:

 1. Na Vámi vybrané vodoměry by měla být poskytována záruka v délce trvání 6 let pro studenou vodu a 4 roky pro teplou vodu, je-li poskytovaná záruka nižší, je něco špatně
 2. Vodoměry smí měnit nebo instalovat pouze oprávněná firma
 3. Většina vodoměrů smí být instalována v horizontální i ve vertikální pozici, toto však neplatí úplně pro všechny výrobky (je třeba ověřit u výrobce nebo dodavatele)
 4. Vodoměry by měly být umístěny tak, aby byla zajištěna snadná budoucí výměna a pohodlný odečet měřidla
 5. Před vodoměrem by měl být vždy instalován hlavní uzávěr vody pro byt nebo bytovou jednotku
 6. Krycí dvířka vodoměru musí být nainstalována tak, aby byly přístupné obě matice vodoměru i pro manipulaci s nářadím
 7. Vstupní šroubení vodoměru by mělo být vždy opatřeno plombou zamezující neoprávněné manipulaci, ideálním řešením je plomba s jedinečným číslem
 8. Vzhledem k českým "šikovným ručičkám" doporučujeme instalovat plombu i na výstupní šroubení vodoměru
 9. Vodoměr musí být vyměněn vždy na konci lhůty platnosti ověření správnosti funkce, po této lhůtě je měření neprůkazné (výměna u SV po 6 letech a u TUV po 4 letech)
 10. Naše společnost pro své zákazníky vede evidenci termínů výměny vodoměrů a upozorňuje předem zákazníky na nutnost realizovat výměnu vodoměrů
 11. Přesnost měření každého vodoměru je do jisté míry přímo závislá na kvalitě procházející vody, velmi znečištěná voda částečkami rzi a vodoního kamene může způsobit zbrždění vodoměru nebo dokonce jeho zastavení (toto takzvané zanesení vodoměru nastává obvykle po havárii uličního řádu vodovodu, kdy se do vodovodního potrubí dostane velké množství nečistot a kalů)
 12. Zanešení vodoměrů mechanickými nečistotami není považováno za vadu, na kterou by se vztahovala záruka výrobce na vodoměr, z tohoto důvodu doporučujeme instalovat na vstup vody do domu "filtr jemných částic". Tento filtr ochrání vodoměry instalované v domě a dále vodovodní baterie, pračky, myčky a napoštěcí mechanismy WC nádržek.
 13. Vniknutí mechanických nečistot do napouštěcích mechanismů WC nádržek je v mnohých případek důvodem vyšší spotřeby vody v domě až o 20 %, a to z důvodu občasného protékání WC nádržky. Plovákový napouštěcí mechanismus WC nádržky je většinou zhotoven z relativně měkkého plastu, který se působením nečistot minerálnícho charakteru odře a zdrsní, čímž se výrazně zhorší kluzné parametry mechanických částí odpovědných za zastavení přívodu vodu do WC nádržky po jejím naplnění. Voda pak protéká do WC mísy i po naplnění nádržky.