JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Dodatečné zateplení panelových domů

Úvod:

     V době, kdy každoročně rostou ceny energií na vytápění objektů o několik procent, je čas se ptát, zda existuje způsob, jak tyto náklady snížit. Ke snížení nákladů na vytápění vedou v zasadě dvě cesty: první - snížit tepelné ztráty, druhá - zajistit nižší náklady na vytápění. První z nich - snížení tepelných ztrát (laicky řečeno: zlepšení tepelné izoalce objektu tak, aby z vytopeného objektu unikalo co nejméně tepla), je obsahem tohoto článku.


Problematická místa panelových domů  s ohledem na tepelné ztráty:

  • plocha střechy
  • plocha oken
  • plocha obvodových stěn
  • detaily balkonů a lodžií
  • konstrukce vstupující pod úroveň terénu

Zateplení střešního pláště:

     Při opravách střešního pláště doporučujeme realizovat kromě opravy hydroizolace také doplnění dodatečné zateplovací vrstvy. Při použítí izolačního materiálu o síle 15 - 20 cm dochází k podstatnému zvýšení tepelného odporu a tím i ke snížení ztrát. U objektů s velkou plochou střechy vede dodatečné zateplení střešního pláště k podstatnému celkovému snížení nákladů na vytápění objektů. Více informací o zateplení střešních plášťů naleznete v článku "Ploché střechy".


Výměna oken:

     Původní okna instalovaná do panelových domů mají velké tepelné ztráty. Tento problém lze prakticky vyřešit pouze výměnou za nová okna s izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Rám oken může být dřevěný nebo plastový, rozměry nových oken se pouze nepatrně liší od oken původních. Více informací o výměmě oken panelových domů naleznete v článku "Výměna oken".


Dodatečné zateplení pláště budovy:

    K dodatečnému zateplení pláště budovy se přistupuje u panelových domů stále častěji. V současnosti k tomuto trendu přispívají i poskytované státní dotace či jiná zvýhodnění. Investice do zateplení pláště budovy panelového domu není malá a každým rokem se zvyšuje, díky vyšším cenám zateplovacích materiálů a samozřejmě i práce. Přesto úspora nákladů na vytápění domu je tak výrazná, že se náklady na zateplení objektu za několik let vrátí. Naše firma provádí montáže certifikovaných zateplovacích kontaktních systémů postavených na bázi fasádního polystyrenu nebo minerálních vláken. Běžně montujeme systémy firem Dektrade, Cemix, Baumit nebo Mistral.


Co vše u nás můžete objednat ?

  • zhotovení technické projektové dokumentace na provedení dodatečného zateplení pláště budov
  • vyřízení stavebního povolení pro provedení dodatečného zateplení pláště budov
  • realizaci dodatečného zateplovacího systému na bázi fasádního polystyrenu

Objednávky:

     Máte-li zájem o provedení dodatečného zateplení Vašeho domu, kontaktujte nás prosím na telefonu 283 870 824 nebo E-mailem. Naši technici Vás navštíví, zaměří Váš objekt a zhotoví Vám podrobnou cenovou nabídku. Svým zákazníkům také nabízíme možnost úhrady části nákladů na zateplení budov ve formě bezúročných měsíčních splátek.


edit 20.9.2015