JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Ceník revizí spotřebičů a nářadí dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610

Úvod:

Revize elektrického nářadí a elektrických spotřebičům podléhají pravidlům, která jsou definována v normách ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610. Níže uvedený ceník prací je orientační a u jednotlivých zákazníků se cena za provedení revizí dle místních specifik může mírně lišit. Rádi Vám zdarma zpracujeme na Váš soubor nářadí a spotřebičů speciální cenovou nabídku.

Firmám s větším počtem nářadí nebo spotřebičů doporučujeme zavedení označení revidovaného zařízení pomocí čárových kódů nebo RFID čipů. Při dlouhodobých smlouvách je samozřejmostí poskytování slev z ceníkových cen.


Ceník revizí:

Veškeré revize provádí vyškolení pracovníci naší firmy špičkovým přístrojem REVEX 2051, který komunikuje pomocí rozhraní RS-232 s běžným PC. Firemní agendu spotřebičů zákazníkům předáváme kromě klasické papírové formy i v elektronické podobě. Samozřejmostí je, že svým zákazníkům hlídáme termíny následujících revizí a v předepsaném termínu je provádíme. Po dohodě lze revize nářadí a spotřebičů provádět i mimo pracovní dobu firmy zákazníka (například při revizi počítačů dochází k jejich odpojení od systému, což mnohdy není proveditelné v běžné pracovní době).

 Položka ceníku

 Počet revidovaných spotřebičů

        1-10

     11-50

51-9999

Zavedení karty spotřebiče

15,00

13,00

11,00

Vygenerování čárového kódu spotřebiče

5,00

5,00

5,00

Tisk čárového kódu na samolepicí folii

5,00

5,00

5,00

Dodávka RFID čipu

55,00

52,00

48,00

Provedení revize spotřebiče nebo nářadí + vystavení celkového přehledu o provedených revizích

99,00

85,00

80,00

Tisk revize pro jednotlivé zařízení

3,00

2,50

2,00

Dodávka pořadače pro zařazení revizí a karet spotřebičů (za kus)

65,00

65,00

65,00

K uvedeným cenám revizí jsou účtovány náklady na dopravu (po Praze 280,- Kč / jízda). Uvedené ceny jsou bez DPH, sazba DPH je 19 %.


Postup při provádění revizí:

Vlastní postup provádění revizí spotřebičů vychází z výše citovaných norem (ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610) a jeho postup naleznete v souvisejících článcích našeho webu. Zde bychom se chtěli spíše zaměřit na fyzické provádění revizí včetně související administrativy. Nejběžnější postup je následující:

  1. od zákazníka získáme seznam spotřebičů nebo nářadí
  2. vypracujeme speciální cenovou nabídku
  3. uzavřeme se zákazníkem smlouvu (jednorázovou nebo dlouhodobou)
  4. vyhotovíme evidenční karty nářadí a vygenerujeme čárové kódy
  5. vytiskneme čárové kódy k označení spotřebičů nebo nářadí
  6. provedeme fyzicky revizi spotřebičů a nářadí, jednotlivé spotřebiče označíme čárovým kódem, který urychlí provádění následné revize
  7. v naší kanceláři přeneseme naměřená data z revizního přístroje do specializovaného software a následně je zpracujeme
  8. vytiskneme sestavu s obsahem všech revidovaných spotřebičů zákazníka
  9. na prání zákazníka vytiskneme i jednotlivé revize (u větších firem není běžnou praxí tisknou jednotlivé revize a to z důvodu provozních nákladů - tisk + skladování)
  10. předáme zákazníkovi evidenci nářadí a záznamy o provedených revizích v elektronické podobě