JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Ceník instalace vodoměrů

Úvod:

     V novějších bytových domech je příprava pro osazení vodoměru již provedena. U starších bytových domů však bylo měření vody řešeno pouze centrálním vodoměrem. Vzhledem k častým stížnostem uživatelů bytů na "nespravedlivé" vyúčtování spotřeby vody dle směrného čísla nebo počtu osob se přistupuje k instalaci bytových vodoměrů. Povinnost instalovat bytové vodoměry je sice dána zákonem, ale mnohdy se odkládá na dobu, kdy dojde ke kompletní výměně vodovodních rozvodů v domě. Je-li případná celková rekonstrukce vodovodního rozvodu v domě v nedohlednu a přesto je vůle instalovat do bytů vodoměry pro spravedlivé měření vody, přistupuje se k dodatečné instalaci vodoměrů. Před rozhodnutím osazovat dodatečně vodoměry je především nutné znát veškeré aspekty, které tato výměna přinese. Více podrobností uvádíme dále v textu na této stránce.


Doplnění vodoměrů do stávající instalace v činžovních domech:

     Dodatečná instalace bytových vodoměrů v činžovních domech je většinou poměrně náročná. Nejdříve je nutné zmapovat stávající rozvody vodovodu. Důležité je zjistit nejen počet bytů a nebytových prostor napojených na vodu, ale i počet vodovodních stoupaček, připojovacích míst (většinou jsou osazena bytovými uzávěry vody ... toto nemusí však vždy platit), materiál použitý při rozvodu stoupacího potrubí vodovodu, materiál bytových rozvodů vodovodu a stávající stav koupelen, WC a kuchyní, kde je většinou bytový rozvod na společnou část vodovodu napojen. Cena za doplnění vodoměrů do stávajících rozvodů se může podle zjištěných informací dost výrazně lišit.

     Důležité je vědět, že ve standardním činžovním domě je většinou více stoupacích rozvodů pro jednotlivé byty. V praxi to znamená, že bude možná nutné instalovat až tři nové vodoměry pro jednu bytovou jednotku (pro WC, pro kuchyň a pro koupelnu). V některých bytech jsou některé rozvody sloučené a napojené z jednoho místa. Vždy ale neplatí, že byty nad sebou se shodnými půdorysy jsou identické. V průběhu let došlo k různým měnším či větším zásahům do bytových instalací a díky tomu mohou být mezi obdobnými byty velké rozdíly.

     Jste-li rozhodnuti instalaci vodoměrů podstoupit, musíte být dokonale informováni o tom, co pro Vás bude dodatečná instalace vodoměrů znamenat. Zásadní informace předkládáme zde:

  • dochází-li k dodatečné instalaci vodoměrů v bytovém domě, je nutné provést tuto instalaci na všech odběrných místech (ve všech bytech a nebytových prostorách)
  • je nutné si uvědomit, že instalace vodoměrů obnáší téměř vždy jisté stavební úpravy dotčených prostor, kterými jsou koupelny, kuchyně a WC (vsazení dvířek pro vodoměr a uzavírací ventil, oprava obkladu, oprava omítek)
  • v některých případech není jednoznačné umístění vodovodního rozvodu a proto je nutné realizovat sondy pro vyhledání potrubí
  • dodatečná instalace vodoměrů do rozvodu olověného nebo ocelového je výrazně dražší než dodatečná instalace do rozvodu plastového nebo měděného

 


Doplnění vodoměrů do stávající instalace v panelových domech nebo v domech s připravenými instalačními šachtami:

     Dodatečná instalace bytových vodoměrů v panelových domech nebo v domech se svisle probíhající instalační šachtou umístěnou většinou v prostorách WC bývá jednoduší. Bytová přípojka bývá zpravidla pouze jedna. Většinou postačuje přerušit vodovodní rozvod za hlavním uzávěrem pro byt a vodoměr do rozvodu poměrně jednoduše vsadit. Obvykle není nutné ani připravovat prostor pro vodoměr, neboť se do instalační šachty jednoduše vejde.


    

 

Zpracování cenové nabídky:

     Pro zpracování cenové nabídky je vždy nutná prohlídka všech bytových jednotek. Tuto prohlídku provádíme ve večerních hodinách. Do týdne po realizaci prohlídky Vám zašleme cenovou nabídku na "prvoinstalaci" vodoměrů. Přesnost této nabídky je cca 90 - 95 %.