JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Bazény

Úvod:

     Úplně na úvod Vám musíme sdělit, že samozřejmě nejsme bazénářská firma. S čistě bazénářskými firmami ale dlouhodobě spolupracujeme a provádíme práce, které většina bazénářských firem nenabízí. Dodávku bazénů tedy ve většině zakázek provádíme ve spolupráci s výrobci nebo dodavateli bazénů. Za dobu praxe jsme si však udělali jasno v tom, co by takový ideální rodinný bazén měl splňovat, aby byl pro typickou rodinu zdrojem zábavy a potěšení, nikoliv příčinou nespokojenosti a několikahodinové denní práce související s údržbou bazénu.

Umístění bazénu:

     Zde uvedené rady nejsou zcela jistě použitelné ve všech případech a na všech pozemcích. Je-li však ve Vašem konkrétním případě možné se uvedenými radami řídit, přinese Vám dodržení zde uvedených zásad více spokojených chvil strávených v bazénu a jeho okolí.

     Hlavní zásady pro umístění bazénu:

 • optimální umístění bazénu je jižní nebo západní strana od Vašeho domu, v případě hustější zástavby je vhodné umístit bazén do místa, kam dopadá od června do srpna jižní a západní slunce
 • těsně u bazénu by pokud možno neměly být stromy, doporučená vzdálenost hrany koruny stromu od hrany bazénu je tři a více metrů
 • kolem bazénu by měla být zpevněná plocha pro umístění židlí a lehátek, její velikost závisí přímo na velikosti rodiny, dle našeho názoru by mělo být zpevněné plochy minimálně 3 m2 / osoba
 • kolem bazénu by měla být zpevněná plocha min. 60 cm po obvodu (alespoň po dvou stranách bazénu) 

Velikost a hloubka bazénu:

     Zde uvedená doporučení je nutné upravit v každém konkrétním případě dle velikosti pozemku, velikosti rodiny, finančních možností a způsobu využívání bazénu. Pro typickou rodinu s malými dětmi a neplavci je vhodný bazén s postupným zvyšováním hloubky nebo bazén s velkým (například románským) schodištěm. Délka bazénu vhodného pro plavání začíná na cca 8 metrech, jeho šířka by neměla být menší než 3 metry. Jako ideální hloubka bazénu se nám jeví hodnota 1,50 metru, v případě požadavku na možnost trénování skoku do vody je nutné mít v části bazénu hloubku vyšší. Ovšem v tomto případě musí být i celkově bazén větší.

Slaná nebo sladká:

     To je otázka. Já osobně jsme před lety řešil stejný problém. Po prostudování dostupných materiálů a odborných publikací a diskusí s rodinným lékařem jsem dospěl k názoru, že je mnohem lepší slaná voda. Nejde ovšem o vodu se salinitou srovnatelnou s mořem, ale o vodu s mnohem nižší salinitou (salinita vody se přibližuje fyziologickému roztoku). Díky přirozeným antiseptickým vlastnostem soli je nutné provádět úpravu vody s mnohem menším podílem chloru. Výsledkem je křišťálově čistá voda, vhodná i pro děti s atopickým ekzémem nebo pro osoby, které mají citlivé oči. Nevýhodou slané vody je nutnost vyloučit z bazénu a jeho blízkého okolí korodující předměty.

Co Vám tedy nabízíme:

     Naše firma nabízí kompletní služby v oblasti dodávek a montáží bazénů, i když vlastní bazény (vany bazénů) nakupujeme od specializovaných firem. Níže uvádíme dodávky a práce, které lze u naší firmy objednat:

 • projednání možnosti výstavby bazénu s místně příslušným stavebním úřadem
 • zhotovení stavební dokumentace pro účely vyřízení stavebního povolení (případně pro potřeby územního řízení)
 • vyřízení stavebního povolení (nebo provedení všech úkonů vedoucích k vydání souhlasu s umístěním bazénu v územním řízení)
 • geodetické zaměření bazénu
 • výkopové práce potřebné pro realizaci bazénu a odvoz vytěžené zeminy na skládku (výkop pro bazén, výkop pro technologickou místnost, výkop pro přívod vody, kanalizace a elektroinstalace k bazénu)
 • přípravu pro osazení bazénu (podsyp kačírkem nebo betonová deska)
 • osazení vany bazénu, nivelizace bazénu
 • osazení skimeru, zpětných trysek, protiproudu a osvětlení do těla vany bazénu
 • zhotovení technologických rozvodů mezi bazénem a technickou místností
 • obezdění a zabetonování bazénu
 • instalace a zapojení základní technologie bazénu v technické místnosti (rozvaděč elektroinstalace, filtrace, automatika pro úpravu vody, protiproud, napájení osvětlení atp.)
 • zhotovení přípojky vodovodu, kanalizace a elektroinstalace
 • elektronické zabezpečení technologie bazénu proti krádeži
 • kamerový monitorovací systém (sledování bazénu)
 • kamenické a obkladačské práce (obklad plochy kolem bazénu keramikou nebo kamenem)
 • zhotovení obkladu plochy kolem bazénu ušlechtilým impregnovaným dřevem nebo materiálem woodplastic
 • instalace solárních sprch, brouzdaliští pro omytí nohou atp.
 • stěnové vodopády, dekorativní stěny, dekorativní osvětlení okolí bazénu
 • ohřev bazénu pomocí tepelných čerpadel, solárních panelů, plynových kotlů nebo kotlů na pevná paliva

Zahradní bazén Java 101