JAROSLAV GOTTWALD - S.G. ELECTRONIC a SGE STAVEBNÍ s.r.o.

KOMPLETNÍ SERVIS, ÚDRŽBA A VÝSTAVBA NEMOVITOSTÍ

U vody 1, 170 0 Praha 7 - Holešovice, Tel: +420 283 870 824

Augustinova 2064-2066 - oprava svislé izolace

V druhé polovině roku 2003 naše firma vyhrála výběrové řízení na realizaci celkové svislé izolace objektu Augustinova 2064-2066. Dle původního zadání měla být provedena oprava stávající izolace do hloubky 80 cm. Po započetí prací se rozsah prací navýšil, neboť došlo k zjištění havarijního stavu izolace. Finální zadání zakázky se změnilo na celkovou opravu svislé izolace do hloubky cca 2,0 bm pod terén. Skutečný rozsah prací spočívá především v níže uvedeném seznamu prací:

  • sejmutí betonových dlaždic stávajícího okapového chodníku
  • výkop po obvodu objektu do hloubky 2,0 bm
  • očištění obvodových stěn objektu
  • aplikace hydroizolace modifikovaným asfaltovým pásem
  • ochrana izolace izochranem
  • zpětný zásyp vytěženou horninou
  • hutnící práce
  • doplnění a pokládka betonových dlaždic okapového chodníku